9

Hindi isang karuwagan ang paglilihim ng tunay na nararamdaman – minsan nga lang kelangang itago na lang.

/iamestee©

Advertisements