25

Hindi ko naman sinabing mahal kita bakit nagalit ka dyan bigla?
Nagkakaganyan ka ba kasi ako’y mahal na rin o sa sarili’y ayaw lang aminin?

/iamestee©

Advertisements